week 28-1 februari 2019

26-01-2019

Beste ouders/verzorgers,

NIEUWSBRIEF:

Dansles:

Deze week hebben we op maandag en woensdag dansles.

 

(Creatief) circuit:

Is er een vader (of moeder) die bij het creatief circuit iets technisch wil doen. Daarbij denk ik aan een stroomcircuit, magnetisme of programmeren met een bee-bot. Dat is allemaal niet ingewikkeld, maar voor de kinderen erg leuk om te doen. Materialen en begeleidende opdrachten hebben we op school. Komt de vrijdag niet uit dan kunnen we dit onderdeel ook op een andere dag doen en plannen we het los van het circuit.

 

Vrijdag: tafeldictee van de tafels 2, 3, 5 en 10. Graag oefenen met uw kind.

 

CITO:

De komende week wordt het 2de deel van spelling afgenomen. Daarnaast worden de AVI (leesteksten) en DMT (woordlezen) verder afgenomen.

 

Wat gaan we leren deze week:

Rekenen:

De toets is afgenomen. We herhalen de volgende onderwerpen:

 

  • optellen en aftrekken over het tiental:
  • 8+5=.., 8+2+3=..

 

  • 47+6=.., 47+3+3=..
  • 14-7=.., 14-4-3=...
  • 65-8=.., 65-5-3=..

 

Spelling:

  • we oefenen het langermaakwoord -b, zoals heb, web, rib, etc.
  • we herhalen: uw- rijtje, eind -b rijtje (eb, heb, web, drab, krab, slab, kwab, rib, schub, schrob, Bob, Job, Rob), aai/ooi/oei-woorden, voorvoegsel (ge-, be-, ver-), achtervoegsel (-ig en -lijk) klankgroepenwoord, verkleinwoorden (-je, -pje, -tje) en au-woorden.
  • we sluiten het blok af met een toets om te kijken welke categorieën we volgende week moeten herhalen en met welke kinderen.

 

Grammatica:

  • we herhalen: werkwoord, de hoofdletter en samenstelling

 

Taal:

We gaan de komende weken werken aan het thema “Nodig”. We gaan de betekenis van de volgende woorden leren: broodnodig, het hulpmiddel, onnodig, de behoefte, het medicijn, missen, noodzakelijk, onmisbaar, nuttig en verzorgen.

 

Hartelijkje groet,

Susanne en Elly

week van 11-15 februari 2019

09-02-2019
Lees verder

week 4-9 februari 2019

02-02-2019
Lees verder

week 21-26 januari 2019

19-01-2019
Lees verder