week 21-26 januari 2019

19-01-2019

Beste ouders/verzorgers,

De nieuwsbrief van deze week:

Vrijdag: tafeldictee van de tafels 3 en 5. Graag oefenen met uw kind.

Het aanleren van tafels is een heel proces dat al is gestart. Uw kind heeft eerst spelenderwijs geleerd wat herhaald optellen is en langzamerhand wordt er toegewerkt naar het aanleren van de befaamde rijtjes.
Belangrijk hierin is het herhalen. Hoe vaker, hoe beter en je kunt dit thuis heel goed doen. En bedenk, hoe eerder uw kind de tafels kent, hoe gemakkelijker hij of zij het heeft in de rekenles.
Het is leuk om de tafels ook spelenderwijs te oefenen.

CITO:
-De komende 2 weken nemen we de AVI (tekstlezen) en de DMT (woordlezen) af. We kijken op welk niveau uw kind zit en kunnen dan beoordelen welke kinderen extra leesuurtjes nodig hebben.

-Daarnaast nemen we ook de CITO spelling en rekenen af. Leg geen druk op de kinderen. Dat doen wij ook niet. Het is voor ons (leerkrachten) om te kijken welke kinderen nog extra begeleiding nodig hebben of juist uitdaging. U hoeft het niet te noemen naar uw kind dat we gaan toetsen.

Wat gaan we leren deze week:

Rekenen:

We sluiten dit blok af met een toets en herhalen de onderwerpen die kinderen nog moeilijk vinden. Daarnaast nemen we deze week de CITO rekenen af.

Spelling:

  • we leren het langermaakwoord -b, zoals heb, web, rib, etc.
  • we herhalen: uw- rijtje, aai/ooi/oei-woorden, voorvoegsel, klankgroepenwoord, verkleinwoorden en au-woorden.
  • we sluiten het blok af met een toets om te kijken welke categorieën we volgende week moeten herhalen en met welke kinderen.

Grammatica:

  • we herhalen: werkwoord, de hoofdletter en samenstelling

Taal:

We gaan de komende weken werken aan het thema “Nodig”. We gaan de betekenis van de volgende woorden leren: broodnodig, het hulpmiddel, onnodig, de behoefte, het medicijn, missen, noodzakelijk, onmisbaar, nuttig en verzorgen.

 

Hartelijke groet,

Susanne en Elly

week van 11-15 februari 2019

09-02-2019
Lees verder

week 4-9 februari 2019

02-02-2019
Lees verder

week 28-1 februari 2019

26-01-2019
Lees verder