Spelling kaartjes van blok 2

10-10-2018

Kaartjes Spellingscategorieën STaal blok 2 categorie 12 t/m 19

 

rustig

achtervoegsel

regel:

ik hoor ug maar schrijf ig                         

categorie 12

lelijk

achtervoegsel

regel:

ik hoor ug maar schrijf ig                         

categorie 12

liter

kilowoord

regel:

ik hoor de ie maar schrijf de 1 categorie 13

abrikozen

kilowoord

regel:

ik hoor de ie maar schrijf de 1 categorie 13

‘s avonds

komma s woord

eerst de komma dan de s

categorie 14

‘s zondags

komma s woord

eerst de komma dan de s

categorie 14

accepteren

centwoord

ik hoor de s maar schrijf de c

categorie 15

incidenteel

centwoord

ik hoor de s maar schrijf de c

categorie 15

auto’s

komma s meervoud woord

meervoud en lange klank aan het eind, komma s behalve bij de ee

categorie 16

pagina’s

komma s meervoud woord

meervoud en lange klank aan het eind, komma s behalve bij de ee

categorie 16


accommodatiepolitiewoord

ik hoor tsie maar schrijf tie

categorie 17

instructie

politiewoord

ik hoor tsie maar schrijf tie

categorie 17

acrobaat

colawoord

ik hoor de k maar schrijf de c

categorie 18

excursie

colawoord

ik hoor de k maar schrijf de c

categorie 18

elektrisch

tropisch woord

ik hoor de ies maar schrijf de isch

categorie 19

Russische

tropisch woord

ik hoor de ies maar schrijf de isch

categorie 19

kanarie

klankgroepenwoord

ik hoor 2 x  de aa lange klank en dan neem ik een stukje weg

categorie 10

  

kassa

klankgroepenwoord

ik hoor in het begin een korte klank, dan schrijf ik de s dubbel en op het eind  de aa lange klank en dan neem ik een stukje weg

categorie 10

kazerne

klankgroepenwoord

ik hoor aan het eind een lange klank en dan neem ik een a weg

categorie 10

keurig

klankgroepenwoord

ik hoor aan het eind een tweetekenklank klank en dan schrijf  ik het woord zoals ik hoor

categorie 10

keizer

klankgroepenwoord

ik hoor aan het eind een tweetekenklank klank en dan schrijf  ik het woord zoals ik hoor

categorie 10

klei

klankgroepenwoord

ik hoor aan het eind een tweetekenklank klank en dan schrijf  ik het woord zoals ik hoor

categorie 10

actie

politiewoord

ik hoor tsie maar schrijf tie

categorie 17

conditie

politiewoord

ik hoor tsie maar schrijf tie

categorie 17

cavia

colawoord

ik hoor de k maar schrijf de c

categorie 18


chocolacolawoord

ik hoor de k maar schrijf de c

categorie 18


klankgroepenwoord

ik hoor aan het eind een lange klank en dan neem ik een a weg

categorie 10

insecten

colawoord

ik hoor de k maar schrijf de c

categorie 18

alfabetisch

tropisch woord

ik hoor de ies maar schrijf de isch

categorie 19

historisch

tropisch woord

ik hoor de ies maar schrijf de isch

categorie 19

schaduw

woord van het -uw rijtje

ik hoor de uu maar ik schrijf de u

(klankgroepenwoord

ik hoor aan het eind aa, een lange klank, maar neem er eentje weg

categorie 10)

 

Margriet

De week van 3 juni

29-05-2019
Lees verder

De afspraken van groep 6 voor een fijne klasgenoot

10-09-2018
Lees verder