Organisatie

Basisschool de Bongerd is gehuisvest in MFC Atria. Basisschool Kla4 en kinderopvangcentrum Humankind zijn medegebruikers van het gebouw. Ook de kinderboerderij Dierenvallei behoort tot Atria. Op ons terrein staat tevens een sportzaal welke de Bongerd intensief inzet.

Op de Bongerd zitten ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen. 2 kleutergroepen, 2 groepen 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Vanaf januari 2022 werken we met een extra groep: de instroomgroep voor kleuters die 4 jaar worden en starten op de basisschool.

Het team bestaat uit 20 leerkrachten, 2 intern begeleiders, 2 onderwijsassistenten, 1 conciërge, 1 adminstratief medewerkster en een directeur. 

Binnen ons team zijn verschillende specialisten werkzaam. Daarnaast zijn er leerkrachten met extra taken.