OR

De ouderraad van de Bongerd is de vertegenwoordiging van de ouders. De OR bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris), de klassenouders en een afvaardiging van het team van leerkrachten.

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders, die op school meehelpt met het organiseren van allerlei activiteiten. Denk aan de Sinterklaasviering, kerstfeest en het Atria feest. Maar ook het Lisidunahof project is een initiatief van de ouderraad. Allemaal hartstikke leuk om te doen, dus als u vragen heeft over wat voor rol u als ouder hierin zou kunnen vervullen, spreek dan een van de leden van de ouderraad aan.

Maandelijks vergadert de OR. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom om uw inbreng en ideeën te geven. Het mailadres van de OR is: or@bongerdleusden.nl. De ouderraad wordt gevormd door de klassenouders van elke groep.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2023-2024

Samenstelling ouderraad schooljaar 2023-2024

 

Vanuit het leerkrachtenteam: Jacqueline en Liesbeth