Nieuwe leerling

Alle scholen van Stichting Voila hanteren hetzelfde aannamebeleid. Kort samengevat:

- U kunt een kennismakingsgesprek inplannen in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.

- Indien gewenst doet u een vooraanmelding op een school naar keuze, dit kan in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt. U hoort van de directeur of er een plek is op school voor uw kind. Wanneer er plek is is de vooraanmelding een feit.  

- Wanneer uw kind 3 jaar oud is ontvangt u een aanmeldformulier.

- Wanneer uw kind 3,5 jaar oud is ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Wanneer wij als school kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind volgt definitieve inschrijving. 

- Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om op school te komen kennismaken en een aantal keer te komen wennen.

 

Op dit moment hebben wij geen ruimte meer voor kinderen geboren in 2020 en 2021. Voor leerlingen geboren vanaf kwartaal 1 van 2022 hebben wij nog ruimte. 

In de groepen 3 t/m 8 is voor zij-instromers beperkt plaats. Wij verzoeken u contact op te nemen voor meer informatie. 

 

Vindt u het leuk om ongedwongen kennis te maken met onze school? Maak gerust een afspraak via 033 - 494 01 28 of neem contact op via het contactformulier op de website.