Nieuwe leerling

Het inschrijven van uw kind gebeurt door het invullen van een aanmeldformulier. Dit formulier is op
de school af te halen. Het is prettig als er vooraf een gesprek met de directeur plaatsvindt. Een dergelijk gesprek neemt een half uur tot uur in beslag en plannen wij bij voorkeur onder schooltijd.

Zodra het formulier ontvangen is, is de aanmelding een feit. Uw kind krijgt een bericht van ontvangst. Uw kind is pas ingeschreven als het ook daadwerkelijk naar school gaat.

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om op school te komen kennismaken en een aantal keer te komen wennen.

Kinderen die aangemeld worden in andere groepen hebben al een basisschoolverleden achter de rug. Ook voor hen is het mogelijk om een aantal dagdelen te komen wennen op school. Dit gaat in overleg met de betreffende leerkracht.

Voor uitgebreide informatie over de inschrijfprocedure: klik hier.

 

Vindt u het leuk om ongedwongen kennis te maken met onze school? Maak gerust een afspraak via 033 - 494 01 28 of neem contact op via het contactformulier op de website.