Nieuwe leerling

Alle scholen van Stichting Voila hanteren hetzelfde aannamebeleid. Kort samengevat:

- U kunt een kennismakingsgesprek inplannen in het kwartaal dat uw kind 2 jaar oud wordt.

- Op dit moment wordt er Leusdenbreed gewerkt aan een nieuwe aanmeldprocedure. Voor leerlingen geboren na 1 april 2022 zal deze procedure ingaan. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is wordt dit op deze website geplaatst. 

- Wanneer uw kind 3 jaar oud is ontvangt u een aanmeldformulier.

- Wanneer uw kind 3,5 jaar oud is ontvangt u een uitgebreid vragenformulier. Wanneer wij als school kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind volgt definitieve inschrijving. 

- Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om op school te komen kennismaken en een aantal keer te komen wennen.

 

Op dit moment hebben wij geen ruimte meer voor kinderen geboren in 2020 en 2021 en kwartaal 1 van 2022. Voor leerlingen geboren vanaf kwartaal 2 van 2022 hebben wij nog ruimte. 

Schooljaar 2023-2024: Er is geen ruimte meer voor zij-instromers in groep 1-2, groep 3 en groep 5. 

Schooljaar 2024-2025: Er is geen ruimte meer voor zij-instromers in groep 1-2, groep 3, groep 4 en groep 6. 

In de andere groepen is voor zij-instromers beperkt plaats. Wij verzoeken u contact op te nemen voor meer informatie. 

 

Vindt u het leuk om ongedwongen kennis te maken met onze school? Maak gerust een afspraak via 033 - 494 01 28 of neem contact op via het contactformulier op de website.