Meer- en hoogbegaafdheid

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er op onze school een doorlopend, uitdagend programma, naast een aangepast programma in de eigen groep krigen zij één keer per week begeleiding buiten de groep van Kirsten Timmer in het denklab.