Meer- en hoogbegaafdheid

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er op onze school een doorlopend, uitdagend programma: een keer per week krijgen zij buiten de groep begeleiding van Marleen Laan, in het denklab.