MR

De MR wordt gevormd door twee ouders en twee teamleden. De directeur (Esther Dubbeld) is aanwezig bij de vergaderingen. 

De MR-vergadering is openbaar.

Momenteel hebben de volgende ouders zitting in de MR:Francisca Tazelaar en Dick van Mourik.

De volgende teamleden vertegenwoordigen het team: Elise Fennema en Daniëlle van Putten. 

 

 

De vergaderdata voor schooljaar 2019-2020 zijn:

1ste MR vergadering: maandag 23 september 2019, 19.30 – 21.30 uur
2de MR Vergadering: maandag 18 november 2019, 19.30 – 21.30 uur
3de MR Vergadering: woensdag 15 januari 2020, 19.30 – 21.30 uur
4de MR Vergadering: woensdag 18 maart 2020, 19.30 – 21.30 uur
5de MR Vergadering: maandag 11 mei 2020, 19.30 – 21.30 uur
6de MR Vergadering: woensdag 17 juni 2019, 19.30 – 21.30 uur