Home

Deze week: ouder-kind-gesprek en Bongerdtheater

 

 

 

Beste ouders en verzorgers van de Bongerd,

 

Vanaf maandag 11 februari zijn de ouder-kind-gesprekken. Via Parro hebben de ouders hier een uitnodiging voor ontvangen.

Vrijdag 15 februari treden vele kinderen weer graag voor u op, van 12.30-13.30 is het Bongerdtheater. Vanaf 12.15 uur is de zaal open. U bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,

Adrie van Dijk

directeur de Bongerd

Openbare Basisschool De Bongerd