Home

Cheque van € 1200,= aan Voedselbank overhandigd

 

 

Dinsdag 15 januari j.l. hebben de kinderen een cheque van € 1200,= aan het bestuur van de Voedselbank overhandigd. Dit geweldige bedrag is het resultaat van de geslaagde kerstmarkt van 19 december j.l.

Namens de Voedselbank dank aan alle kinderen en ouders die een bijdrage hebben kunnen leveren.

Met vriendelijke groet,

Adrie van Dijk

directeur de Bongerd

Openbare Basisschool De Bongerd