Nieuwbouw Atria

Nieuwbouw Atria

15-03-2020

Een impressie van de nieuwbouw Atria - 4 lokalen - 2 ingangen. 

Klik hier voor een impressie! (filmpje)

Wat zijn we van plan?
De uitbreiding die we op de eerste verdieping boven de BuitenSchoolseOpvang (BSO) wilden
realiseren , is op dit moment niet haalbaar. De kosten voor de uitbreiding bleken te hoog en het
aantal m2 dat we daar konden realiseren is niet toereikend.


Met de plannen die nu voorliggen kunnen de leerlingen die nu in het gebouw les krijgen gehuisvest
worden volgens de landelijke normen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De school
maakt al meer dan een jaar gebruik van ruimtes die eigenlijk niet bedoeld zijn voor groepen. Zo
wordt er lesgegeven in de lerarenkamer en in de BSO en wordt ook regelmatig een leerplein voor een
groep gebruikt.


We willen nu vier lokalen bijbouwen, in totaal 380 m2.


In de presentatie kunt u zien waar de lokalen komen. De groenstrook langs de Asschatterweg blijft
onaangetast, een stuk van het schoolplein en een stuk van des schooltuin worden hiervoor gebruikt.
Er blijft nog ruim voldoende plein en tuin over voor spelende kinderen.


Vormgeving
U ziet aan het ontwerp dat we proberen de uitbreiding te laten passen bij het hoofdgebouw. De
adviescommissie (welstand) van de gemeente heeft de plannen gezien en staan achter de
vormgeving. Op hun advies hebben we de raampartijen iets aangepast zodat ze lijken op de ramen
van het hoofdgebouw en is de dakrand iets verhoogd.


Bestemmingsplan
De uitbreiding past binnen het huidige bestemmingsplan. Op de voorgestelde locatie voor de
uitbreiding mag gebouwd worden tot een hoogte van 4.50 m met in het midden een kleine opbouw
tot ongeveer 5,50 meter hoogte. Daardoor kan met een omgevingsvergunning worden volstaan;
deze zal door Voila aangevraagd gaan worden

Bouwtijd.
Wij willen de bouw het liefst voor de zomervakantie laten starten en streven ernaar tussen half
oktober en eind 2020 het gebouw in gebruik te kunnen nemen.

De plannen zijn die pas definitief zijn na goedkeuring door de Gemeenteraad. Er kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden, de definitieve plannen komen in de procedure van de omgevingsvergunning over enige weken ter inzage te liggen.

Laatste nieuws nieuwbouw

01-04-2020
Lees verder

Jonge dieren geboren!

11-03-2020
Lees verder