Groep 4

Algemeen

Groep 4 heeft de volgende leerkrachten:

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Elly

dinsdag: juf Suzanne.

We maken gebruik van de groene ingang. Onze groep zit dan links.

 

Hieronder vind je het laatste nieuws

week 25-29 maart 2019

23-03-2019

NIEUWSBRIEF:

 

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij de nieuwsbrief voor de week van 25-29 maart 2019.

Tafeldictee:

Vrijdag  tafeldictee van de tafel van 3.

 

Schoonmaken lokaal:

Wie kan de komende 2 vrijdagmorgens (29 maart en 5 april) van 8.30-9.00 uur het lokaal komen schoonmaken? Ilja is er in ieder geval. Graag nog een paar handen. Het gaat om het schoonmaken van de tafel- en stoelpoten, het zuigen van de balletjes onder de poten van de stoelen, de plinten, etc. Geef je naam door aan Ilja of aan één van de leerkrachten.

 

Hulp koningsspelen/lijst:

Vrijdag 12 april is het de dag van de Koningsspelen. Wij openen deze dag met de koningsdans met de kinderen van groep 3 en 4 en daarna spelen we samen een spelcircuit. Voor deze ochtend kunnen wij wel wat hulpouders gebruiken.
Wie vindt het leuk en kan deze ochtend komen helpen van 8.30 tot 12.00 uur? Het gaat om het begeleiden van een groepje kinderen en het klaarzetten/opruimen van de spelonderdelen.  Er hangt een intekenlijst in het halletje.

 

Schoolfruit:

Het schoolfruit is er tot de mei-vakantie.

 

Muziekles met zelfgemaakte instrumenten:

De komende 2 maandagen krijgen de kinderen muziekles met de zelfgemaakte instrumenten.

 

Toetsen lezen:

Maandag 15 en dinsdag 16 april wordt het woordlezen getoetst bij alle kinderen.  Het tekstlezen wordt alleen bij de kinderen getoetst die Midden groep 4 nog niet gehaald hebben. Om de resultaten van het woordlezen omhoog te krijgen zou het goed zijn om dit de komende periode ook thuis te oefenen. Om die reden geven wij maandag de woordrijen mee naar huis die we tot op heden  op school geoefend hebben. Als u dagelijks 5 minuten met uw kind dit wil oefenen heel graag. U laat uw kind 1 minuut zo snel mogelijk zoveel mogelijk woorden foutloos lezen. Zet een streepje onder het laatst gelezen woord. Daarna dezelfde woorden nog een keer een minuut lezen. Leest uw kind nu 1 woord meer? Goed gedaan. Daarna een volgende bladzijde…...met dezelfde aanpak. Dit is wat voldoende is om op een dag te doen. Daarnaast blijft het lezen in boeken heel belangrijk om te doen. Na 5 minuten woordlezen leest u nog 10 minuten uit een boek. Het is goed als een kind hardop leest, want dit is ook wat getoetst wordt. Kies leuke boeken, want die zijn er echt veel. Op school laten we bij het toetsen zien hoeveel woorden de kinderen meer heeft gelezen dan de vorige keer (januari 2019). Het gaat om persoonlijke doelen.

 

 

Wat gaan we deze week leren:

Rekenen:

NIEUW:

 • Optellen t/m 100 op een lege getallenlijn (73+26=../68+13=...). Begingetal blijft heel. Dan eerst de tienen erbij en tot slot de eenheden. (73+20+6=..../68+10+3=78+2+1=..)
 • Aftrekken t/m 100 op een lege getallenlijn (65-23=.../32-27=...) Dezelfde aanpak als bij optellen; begingetal als één geheel houden: 65-20-3=..)
 • Handig rekenen: 56-30=.../56-29=...
 • Oriëntatie op delen: opdelen en verdelen. Opdelen: bepalen hoeveel groepjes je van een bepaalde hoeveelheid kunt maken. Bijvoorbeeld: 12 potloden worden verpakt in doosjes met elk 4 potloden; hoeveel doosjes zijn er nodig? Verdelen: het bepalen van het aantal per groepje. Bijvoorbeeld: 12 potloden worden verdeeld over 3 kinderen; hoeveel potloden krijgt ieder kind?

HERHALING

 • automatiseren van de tafels
 • automatiseren optellen en aftrekken over het eerste tiental
 • herhalen: lengte, centimeter
 • optellen in verband brengen met aftrekken. Bijvoorbeeld: 15-7=8. Hoeveel is dan 7+8? 

Spelling:

NIEUW:

  • Woorden leren schrijven met -eren, -enen, -elen.(slingeren, tekenen, winkelen)
  • We herkennen het enkelvoud en meervoud van het zelfstandig naamwoord.

  HERHALING:

  • s/z-woorden
  • verkleinwoorden
  • au-woorden
  • hoofdletters en punten
  • het klankgroepenwoord
  • woordsoorten: zelfstandig naamwoord, lidwoord, werkwoord, samenstelling
  • luchtwoorden van het versje:

Sippe Simon heeft weer pech.

Ach, het is zo’n lekker joch.

Draait zich om en, och, niet huilen.

Sippe Simon, lach nou toch.

 

Taal:

we oefenen verder aan de betekenis van de geleerde woorden

 

we ontdekken dat de betekenis van een woord of zin kan veranderen door er ‘lekker’ voor te zetten (eng-lekker eng)

 

Hartelijke groet,

Susanne, Nina en Elly

Lees verder

week 18-22 maart 2019

16-03-2019
Lees verder

week 11-15 maart 2019

09-03-2019
Lees verder