Groep 4

Algemeen

Groep 4 heeft de volgende leerkrachten:

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Elly

dinsdag: juf Suzanne.

We maken gebruik van de groene ingang. Onze groep zit dan links.

 

Hieronder vind je het laatste nieuws

start schooljaar

28-08-2019

Beste ouders/verzorgers van groep 4, 

Nog even genieten van de zomervakantie en dan is het zover………

We gaan weer van start op school……...We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en dat de batterijen van de kinderen weer zijn opgeladen, zodat ze weer veel kunnen gaan leren in groep 4. 

Wat we vooral belangrijk vinden is dat we samen een fijne en goede start maken. Daarom gaan we de eerste 2 schoolweken activiteiten doen om elkaar nog beter te leren kennen. Eén van de oefeningen heet “De koffer”. Alle kinderen nemen ongeveer 3 dingen van zichzelf mee naar school (een knuffel, een foto (van het gezin of een belangrijk iets voor je kind), een kledingstuk, sportattribuut, etc.) en gaat daarover vertellen aan de klas.

Verder willen we graag dat uw kind maandag 2 dingen meeneemt: 

- een niet te grote (lege) etui. Deze wordt gevuld met spullen van school. 

- koptelefoon/oortjes, die op school blijven. Oortjes het liefst met een hoesje erom, zodat ze ze goed bewaard kunnen worden. 

Iedere donderdag heeft groep 4 gym, dus dan graag gymkleren en gymschoenen mee. Op dinsdag en vrijdag hebben zij SNO. Het is handig om de gymschoenen op school te laten, zodat zij die iedere gymles aan kunnen doen. Dit ter voorkoming van voetwratten. 

Maandagavond 9 september is er een informatieavond. Dan vertellen alle leerkrachten aan de ouders van hun groep wat er geleerd wordt in dit leerjaar, regels en afspraken, etc.  

In de week van 16 en 23 september zijn de afstemmingsgesprekken (omgekeerde oudergesprekken). De uitnodiging komt via Parro, waar u zich ook kunt inschrijven.

In het vervolg krijgt u iedere vrijdag/zaterdag een mail met informatie die betrekking heeft op groep 4. 

Mocht u ergens mee zitten of iets bespreekbaar willen maken dan kunt u ons altijd via de mail bereiken. We reageren daar meestal snel op.

Onze mailadressen zijn: Susanne (sgerritsen@bongerdleusden.nl) en Elly (evzandbrink@bongerdleusden).

Het is handig als u een vraag heeft of een mededeling mbt uw kind de mail aan beide leerkrachten te sturen. 


Hartelijke groet, 

Susanne en Elly