Aanvraag extra verlof

Met onderstaand formulier kunt u verlof aanvragen, buiten de schoolvakanties om. Let op, de inspectie stelt hier specifieke voorwaarden aan. Klik op de link hieronder voor meer informatie van de rijksoverheid.

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

Toelichting bij de optie "Werk":
- er is geen mogelijkheid om tijdens een schoolvakantie met het gezin op vakantie te kunnen;
- het gaat om een gezinsvakantie;
- het betreft maximaal 10 schooldagen;
- er is een accountants- of werkgeversverklaring waaruit blijkt dat het gezin niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit bijvoorbeeld omdat in de schoolvakantieperiode anders onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s ontstaan, het om seizoenswerk gaat e.d.
Aanvrager verklaart op de website de beschikbare informatie over het aanvragen van extra verlof te hebben geraadpleegd.