De afspraken van groep 6 voor een fijne klasgenoot

10-09-2018

Met Leefstijl, onze scociaal emotionele methode, hebben de kinderen vrijdag zelf onderstaande afspraken gemaakt.

Zij hebben ook gekozen wat er moet gebeuren als een klasgenoot zich niet aan deze afspraken houdt; n.l.geen vrije tijd op

deze dag.

 

Een fijne klasgenoot in groep 6.

 

Wij:

proberen samen vrije tijd te verdienen

zijn eerlijk

luisteren naar elkaar

laten elkaar uitpraten

troosten elkaar

helpen elkaar

zijn aardig tegen elkaar

delen met elkaar

iedereen mag meedoen

jouw mening is goed

Margriet

De week van 3 juni

29-05-2019
Lees verder

Spelling kaartjes van blok 2

10-10-2018
Lees verder