Hier komt het laatste nieuws

 

week van 20 mei

16-05-2019

Beste Ouders,

 

Welkom bij de info voor week 21, 20 mei

 

Oudergesprekken: Via Parro is er ruimte gemaakt voor gesprekken(week 2)

 

Schoolfotograaf: Dinsdag haar op snee, want de schoolfotograaf komt! (vrijdag uitloopdag)

 

Toetsen deze week.

Vrijdag toets Engels deel I+II+III

Tafeltoets tafels 4, 5 en 6

 

Wat gaan we deze week leren?:

 

Rekenen:

 • 806-349, onder elkaar aftrekken;
 • Staafgrafieken lezen;
 • Delen met rest (herhaald optellen. Nog geen staartdeling)
 • Kommagetallen bij kg
 • Grammen
 • VerhaalsommenBareka, werken aan het individuele rekenmuurtje

 

Spelling:

 

 • Telwoord
 • Herhalen categorieën
 • Garage-woord

 

Taal:  

Blokdoel thema Plankenkoorts

 • kennis maken met het thema
 • nieuwe woorden leren rond het thema
 • nauwkeurig beschrijven wat je ziet en welk gevoel je bij iets krijgt
 • argumenten voor en tegen leren gebruiken en negatief en positief taalgebruik leren herkennen
 • ontdekken hoe je een goede aankondiging (poster) voor een stuk maakt
 • zelf een recensie schrijven voor een voorstelling
 • zelf de recensies van  een ander beoordelen en die van jezelf verbeteren na de tips van anderen
 • zelf een passende kop bij je recensie bedenken en presenteren

 

Wereldoriëntatie: De romeinen

 

Groetjes,

Dennis en Dennis

De week van 13 mei

09-05-2019
Lees verder

Spelling kaartjes van blok 2

10-10-2018
Lees verder

De afspraken van groep 6 voor een fijne klasgenoot

10-09-2018
Lees verder