Lisidunahof & Bongerd

Het sociaal project 2018            SCHOOLGIDS 2019-2020

Ook dit jaar gaan we weer met alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van de Bongerd in kleine groepjes op bezoek bij de bewoners van de Lisidunahof. Het project dat in 2018 begon en tot nu toe elk jaar weer voortgezet wordt en daar zijn we heel blij mee!
Is dit project nieuw voor je, lees dan hier meer over deze unieke samenwerking die voor zowel voor de bewoners als de kinderen en de ouders elke keer weer een prachtige en leerzame ervaring is.

De Lisidunahof
De bewoners van de Lisidunahof zijn ouderen en hebben dementie en wonen hier omdat ze niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. Er wonen hier in totaal 150 bewoners die in groepjes van 9 in een woongroep (16) wonen. Ongeveer 50 bewoners zijn "jonge mensen met dementie". Dat wil zeggen dat ze al heel vroeg in hun leven dementie hebben gekregen: tussen de 40-65 jaar.

Wat is dementie?
Dementie is een ziekte, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Sommige mensen zeggen  ook de ziekte van Alzheimer. De ziekte komt vooral voor bij mensen ouder dan 65 jaar. In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan iemand zich anders gaan gedragen. Het wordt steeds moeilijker om hele gewone dingen als boodschappen te doen en koffie te zetten. Er bestaan nog geen geneesmiddelen voor dementie.
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie

Hoe kunnen we helpen bij de Lisidunahof?
Lisidunahof wil graag meer activiteiten kunnen doen met de bewoners. Maar ze hebben vaak niet genoeg vrijwilligers die daarbij kunnen helpen. De kinderen en ouders van de  Bongerd zullen op vrijdag op bezoek gaan met een klein groepje kinderen en de woongroepen bezoeken en in de serre (de activiteiten ruimte) een samen met de bewoners knutselen. Om de zoveel weken is er een andere groep aan de beurt. We helpen allemaal mee en en iedere leerling van groep 6 t/m 8 zal op bezoek gaan bij de bewoners van de Lisidunahof!

Wat gaan we dan doen, dat leuk is voor jong en oud?
Er is een aantal leuke dingen op de Lisidunahof aanwezig zoals bijvoorbeeld de beleef TV (een TV die aan de muur kan en ook als tafel waarmee je kunt zingen, verven, spelletjes doen, etc.). Sommige woongroepen hebben een playstation. Maar we gaan ook zingen, bewegen op muziek, puzzelen, spelletjes (memory, kwartet, etc.), kleien, tekenen, schilderen, nagels lakken en voorlezen. Of gewoon gezellig kletsen!

Alzheimer Nederland training houd je brein gezond

Schooljaarplanning
- Groep 8 gaat in de periode tussen de zomervakantie en de kerstvakantie op bezoek.
- De hele school maakt kerstkaarten voor de bewoners van Lisidunahof.
- Groep 5 komt kerstliedjes zingen voor de bewoners in december.
- Groep 7 gaat in de periode tussen de kerstvakantie en de meivakantie op bezoek.
- Groep 6 gaat in de periode tussen de meivakantie  en de zomervakantie op bezoek.
- Groep 8 komt musicalliedjes zingen voor de bewoners in juni. 
- De hele school maakt zomerknutsels voor de bewoners van Lisidunahof. 

Lisidunahof & groep 8 van de Bongerd 2023

28-12-2023

Aantal korte verslagen van kinderen uit groep 8, die op bezoek zijn geweest bij Lisidunahof in de periode sept-dec 2023:

Een paar kinderen van de Bongerd gaan bijna elke vrijdag naar Lisidunahof, ongeveer 6 kinderen. We gaan dan vanuit school met de fiets daar naartoe. Dan splitsen we op in twee groepen. Dan gaan we bijvoorbeeld leuke spelletjes doen, bakken, met een bal over de tafel rollen. Allemaal leuke dingen dus, waar de bewoners blij van worden!
Fenna

Op vrijdag gingen en een paar anderen ik naar Lisidunahof. We gingen sjoelen, darten en een spel met kaarten waar vragen op staan. En ook was de beweegtafel er en daar hebben we mee gespeeld, de bewoners en ik. Ook gingen we ballonnen prikken, postzegels sorteren en met bloemen knutselen. Dat was ons bezoek aan Lisidunahof.
Just

Op vrijdag gingen vijf kinderen en ik naar Lisidunahof. Toen we aankwamen werden we begroet door de begeleider en in twee groepen van drie kinderen gesplitst en we werden in verschillende woongroepen geplaatst. Het groepje waar ik in zat kreeg drie soorten ballen ( een strandbal, een zachte bal en een iets hardere bal). We kregen de opdracht om zelf spelletjes te verzinnen om met de bewoners te doen. We hebben bedacht om over te gooien, te schieten en te koppen. Alle bewoners die meededen waren heel actief bezig en hadden veel plezier.
Myrte 

Hallo allemaal, welkom bij het bericht van Bram. Dit was mijn avontuur bij Lisidunahof (zorg thuis voor ouderen) en dit hebben wij gedaan. Eerst gingen we van school weg om een uur of tien. De fietstocht was zeker zwaar ,want er stond wind. Toen we waren  aangekomen werden we gelijk goed verwelkomd door Mark(onze Lisidunhofbegeleider). Toen gingen we naar de woongroep waar we naartoe moesten. Daar kregen we gelijk drinken. We konden kiezen tussen drie spellen: de beweegtafel, vragenquiz en het darten ballenspel. Het was zeker gezellig. Dit was mijn bericht over de Lisidunahof.
Bram