AVG

Wat is de AVG?

AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het Engels the General Data Protection Regulation (GDPR). Deze nieuwe Europese privacywetgeving is op 25 mei 2018 ingegaan en iedere organisatie, ook scholen, moeten hieraan voldoen. Deze wetgeving gaat over de bescherming van privacygevoelige informatie en persoonsgegevens.

 

Wat betekent privacy?

Privacy is het recht om met rust gelaten te worden en om gegevens over jezelf (persoonsgegevens) te kunnen controleren. De privacywetgeving stelt eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Verwerken betekent alles dat je met persoonsgegevens kunt doen, van verzamelen tot vernietigen.

Om onderwijs te geven, hebben scholen gegevens nodig. Denk aan personeels- of leerlingdossiers. Maar volgens de AVG mag je alleen gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn. De AVG geeft ook meer rechten aan betrokkenen om controle over hun eigen persoonsgegevens te hebben en te houden. Betrokkenen zijn degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben zoals medewerkers en leerlingen. Het complete privacybeleid van Stichting Voila kunt u hier lezen.

 

Foto-en filmmateriaal
Via Parro kunnen ouders aangevenvia welke kanalen foto’s van kinderen kunnen worden gepubliceerd.

De school registreert de keuzes van de ouders, respecteert die keuzes en handelt hiernaar.
Aan het begin van het schooljaar worden de gegevens aan de leerkrachten verzonden. Wanneer u gedurende het schooljaar aanpassingen wilt doen dient u dit door te geven aan de administratie.