Bongerd ABC

Aanmelden

Op onze website vindt u veel informatie. U kunt de schoolgids lezen, het schoolplan inzien en verschillende rapporten zoals inspectieverslagen. U bent van harte welkom in onze school. Sfeer proeven maar vooral ook ervaren hoe er in onze school wordt gewerkt met en voor de kinderen.

Maak vrijblijvend een afspraak met de directeur Adrie van Dijk(033-4940128). U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tevens wordt er een gesprek met Petra Barel, leerkracht groep 1-2 gepland. Zij vertelt u alles over het kleuteronderwijs zoals wij dat op de Bongerd aanbieden.

Aan het einde van het kennismakingsgesprek ontvangt u een aanmeldformulier. Wij werken niet met een wachtlijst.

Absentie

Wij stellen het op prijs dat u bij ziekte van uw kind(eren) de school z.s.m. op de hoogte stelt. Vanaf 08.00 uur is de school telefonisch bereikbaar (033 4940128). Als een leerling om 08.45 uur  nog niet aanwezig en niet is afgemeld, is neemt de groepsleerkracht, de administratief medewerkster (Helga) of de directeur (Adrie) contact op met het thuisfront. Wij willen graag zekerheid over de absentie van uw kind(eren).

Activiteitenkalender

Onder de tab 'kalender' vindt u belangrijke informatie over activiteiten. 

 

Adressen (digitaal)

Schooladres: Obs De Bongerd Asschatterweg 36 a 3831 JT Leusden Telefoon: 033-4940128 www.bongerdleusden.nl info@bongerdleusden.nl (directie)

avdijk@bongerdleusden.nl (meester Adrie)

pbarel@bongerdleusden.nl (juf Petra)  

sberends@bongerdleusden.nl (juf Sabina)

evzandbrink@bongerdleusden.nl (juf Elly)

jvdtweel@bongerdleusden.nl (juf Jacqueline)

gverbeek@bongerdleusden.nl (juf Geeske)

danbeek@bongerdleusden.nl (meester Dennis)

mvreekamp@bongerdleusden.nl (juf Marjolein)

cmeijer@bongerdleusden.nl (juf Caroline)

mvdeuveren@bongerdleusden.nl (juf Monique)

sgerritsen@bongerdleusden.nl (juf Susanne)

mmiedema@bongerdleusden.nl (juf Margriet)

pzee@bongerdleusden.nl (meester Paul)

or@bongerdleusden.nl (ouderraad)

mr@bongerdleusden.nl (medezeggenschapsraad)

tso@bongerdleusden.nl (tussenschoolse opvang=overblijven)

sportcie@bongerdleusden.nl (sportcommissie)

Foto's van de teamleden vindt u onder de knop "Wie is wie?"

Alleen naar school

Dit betreft m.n. de kleuters. Het is voor ons belangrijk te weten of uw kind alleen naar school mag gaan. Graag duidelijke afspraken met de groepsleerkracht van uw kind.

Auto's

Vanaf maandag 9 januari 2017 maken wij gebruik van de nieuwe parkeerplaats aan de Middenweg. Deze zgn. kiss & ridestrook biedt ouders de gelegenheid om de auto daar kortstondig te parkeren of op de parkeerplaats afscheid te nemen van de kinderen.

Bij het oprijden van de parkeerplaats is het deel voor de potloden bedoeld voor 'lang parkeren' , het deel achter de potloden is uitsluitend voor kort parkeren bedoeld. Dit deel zal tevens als speelplaats gaan functioneren.

 

Bedrijfshulpverlening

In onze school zijn twee bevoegde bedrijfshulpverleners. Zij houden toezicht op de veiligheid van het schoolgebouw, de speeltoestellen en het welbevinden van uw kind(eren) in geval van calamiteiten. In elk groepslokaal hangt zichtbaar een noodplan. Twee keer per jaar wordt een “calamiteitenoefening” gehouden. Ouders en kinderen worden op de hoogte gesteld voordat de eerste oefening wordt georganiseerd. De tweede oefening wordt vooraf niet aangekondigd. De BHV'ers volgen elk jaar een herhalingscursus om up-to-date te blijven. Elke eerste maandag van de maand wordt binnen en buiten de veiligheidsinspectie uitgevoerd (speeltoestellen, vluchtwegen, noodverlichting etc). Hulpverleners zijn meester Adrie en juf Jacqueline. Van de oefeningen wordt een verslag gemaakt in het logboek. Elk jaar controleert de brandweer op veiligheid.

Bel

In het nieuwe ATRIA-gebouw maken zowel de Bongerd als Kla4 geen gebruik van een schoolbel.

De school is voor alle grpepen om 8.15 uur open. De lessen beginnen om 08.30 uur, voor groep 7-8 om 8.20 uur.

De kinderen van groep 1-2A, 1-2B  en groep 3 gaan via de gele ingang naar binnen.

De kinderen van de groepen 4 en 7/8 gaan via de groene ingang naar binnen.

De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan via de blauwe ingang naar binnen.

Bewegingsonderwijs

 

 

De Bongerd beweegt je. Wij bieden alle kinderen ruim de mogelijkheid om te bewegen. Bewegen voor, tijdens en na het leren.

De kinderen van groep 1-2 zijn op het schoolplein veel in beweging.

Groep 3 krijgt 2 keer 45 minuten les van meester Dennis van SNO. Groep 3 gymt op dinsdag- en donderdagmiddag.

Groep 4 t/m 8 krijgen twee keer in de week een half uur bewegingsonderwijs van SNO. Dat is op dinsdag en donderdag tussen 11.00-13.00 uur. Daarnaast krijgen de groepen 45 minuten bewegingsonderwijs van de eigen leerkracht.

Groep 4 op woensda, groep 5 en groep 6 op maandag en groep 8 op vrijdag.

Op vrijdag nemen alle leerlingen deel aan de fridaymile. 

Bongerdnieuws

Gemiddeld één keer in de maand verschijnt het ouderbulletin met de naam Bongerdnieuws. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gesteld van allerlei actuele zaken. Hierin staan vooral algemene dingen. De groepsleerkrachten verzorgen de groepsspecifieke informatie via de website. Onder het tabje groepen vindt u specifieke informatie over de desbetreffende groep.

Ouders die niet over internet beschikken kunnen dat kenbaar maken bij de directie. 

Bongerdverjaardag

Brengen van uw kind

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u uw kind(eren) begeleidt tot in het groepslokaal. Wij hebben de afspraak dat de ouders hun kind(eren) begeleiden tot aan de deur van het groepslokaal. De groepsleerkrachten heten de kinderen welkom. De kinderen lopen direct naar hun plaats en gaan met een activiteit aan de slag.

Wilt u een afspraak maken met de groepsleerkracht van uw kind? U kunt altijd terecht na afloop van de ochtend- of middagschooltijd. De groepsleerkracht kan dan rustig met u een datum en tijd afspreken. Bij voorkeur geen gesprekken voor aanvang van de lestijden (bij overmacht maken we daarop een uitzondering).

Cito

De toets- en signaleringskalender, die elk schooljaar weer opnieuw wordt vastgesteld, vermeldt alle toetsen die we in de groepen op onze school afnemen. Naast de methodetoetsen nemen we de citotoetsen af (begrijpend lezen, rekenen, spelling). Bij de kleuters gebruiken we het Leerling Volg Systeem: BOSOS. De resultaten van de CITO toetsen worden met de ouders besproken tijdens de oudergesprekken. De leerkrachten bespreken de "data" (resultaten van de toetsen) 6 á 7 keer per schooljaar. De Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8 wordt in april van elk jaar afgenomen. Ouders ontvangen deze uitslag. We nemen geen entreetoets af in groep 7. De school maakt een schoolanalyse van de niet-methode en methodetoetsen.

Contactpersonen

Juf Marjolein en juf Petra zijn de contactpersonen van onze school. Zij hebben cursussen gevolgd om hun taak als contactpersoon goed uit te voeren. In school hangt een groene brievenbus waarin kinderen hun vragen/opmerkingen/problemen schriftelijk kunnen "posten". Ook kunnen zij een afspraak maken met een van de contactpersonen. De contactpersonen maken elk jaar een jaarverslag dat wordt overhandigd aan het College van bestuur van Voila. Voila organiseert twee bijeenkomsten met alle contactpersonen van de Voilascholen.

De Groene Belevenis

Natuur- en milieucentrum "De Groene Belevenis" verzorgt lessen en excursies voor basisscholen. Elk schooljaar nemen wij een aantal lessen en activiteiten af. Lessen kunnen worden gegeven in maar ook buiten de school.

Documentatiecentrum

Doktoren

Huisarts, tandarts, orthodontist of specialist. We hebben er allemaal mee te maken. Soms is het noodzakelijk onder schooltijd een medicus te bezoeken. Toch vragen wij u dringend afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden om te maken. U kind is er niet bij gebaat lessen of delen ervan te missen.

Ehbo

In Atria staat op ieder leerplein een EHBO kist die gebruikt wordt bij ongelukjes. In de diepvries zijn coldpacs aanwezig.De inhoud van de kisten wordt gecontroleerd door een bevoegd collega.

Dagelijks is er minimaal een collega met een EHBO-opleiding in het schoolgebouw aanwezig.

Festiviteiten

Festiviteiten

De belangrijkste festiviteiten van het schooljaar zijn * kinderboekenweek * sinterklaas * kerst * sporttoernooien * avond 4 daagse * schoolreisjes *schoolkamp (één keer in de vier jaar met de gehele school) * meester- en juffendag * musical groep 8 * bedankactiviteit voor ouders  * schoolprojectweken * Dierenvalleidag* activiteiten Scholen in de Kunst * lessen van milieucentrum "De Schoolsteeg" * activiteiten Kunst Centraal

Fietsen/fietsenstalling

Momenteel maken wij gebruik van een noodvoorziening voor het parkeren van de fietsen. Woont u binnen een straal van 500 meter van de school, dan vragen wij u niet met de fiets te komen. Het aantal plaatsen is beperkt. In geval het nieuwe schoolplein, inclusief de nieuwe fietsenstalling is aangelegd, dan kunnen wij nieuwe afspraken maken.

U wordt verzocht na schooltijd geen fietsen onbeheerd achter te laten.

De school neemt geen enkele verantwoording voor de gestalde fietsen. Plaatsen geschiedt geheel voor eigen risico.

Fietsen op het schoolplein

De nieuwe fietsenstallingen worden in februari 2017 gerealiseerd. Tot die tijd worden de fietsen aan de kopse kant van het schoolgebouw geplaatst.

Fotograaf

De schoolfotograaf bezoekt onze school in mei of juni. De fotograaf maakt portretfoto’s groepsfoto’s en foto’s van broertjes/zusjes. Uiteraard bent u niet verplicht de aangeboden foto’s af te nemen. Bestellen gaat rechtstreeks via internet.  Het bezoek van de schoolfotograaf wordt in het Bongerdnieuws aangekondigd.

Fridaymile

De Bongerd de ambitie zich als de school met meer aandacht voor bewegen te willen profileren.

Na de herfstvakantie heeft het bewegen een goed vervolg gekregen. De Fridaymile is een terugkerend evenement op de vrijdagochtend geworden. Het traditionele rondje om de school staat op vrijdagochtend in ons rooster. Wij hebben gemerkt dat de kinderen het fijn vinden dat er extra aandacht voor bewegen is. Wij gaan hier meer plannen voor uitwerken.

Godsdienstonderwijs

Groep 4 t/m 8 ontvangt in een cyclus Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO).

Groep 4-5 wisselen halverwege het schooljaar.

Groep 6-7-8 krijgen naast HVO-GVO ook breinfulness van meester Dennis.

Deze groepen hebben een lessenserie van 10 lessen.

Goede doel

In elk schooljaar wordt door ouderraad en team “het goede doel” bepaald. We ondernemen met de kinderen activiteiten om het goede doel te steunen.

GSM/iphone/smartphone

Veel kinderen beschikken over een mobiele telefoon. Geen bezwaar mits de telefoons in het groepslokaal en in de verkeersruimten in de school uit staan. We hebben duidelijke afspraken over het gebruik van de sociale media (o.a. internet protocol, whats app).

Hoofdluis

Iedereen kan er mee geconfronteerd worden. Schaamte is onnodig. Wij vinden het belangrijk dat u ons z.s.m. op de hoogte brengt als u bij uw kind hoofdluis signaleert. Wij kunnen dan direct informatief en handelend optreden. Na elke vakantieperiode worden alle leerlingen gecontroleerd door het "luizenteam": ouders die onder schooltijd de haardossen uitpluizen. Ouders kunnen voor €2,50 een luizencape kopen. De leerlingen hangen hun jas in deze luizencape.

Huisdieren

Huisdieren mogen de school niet in. Klinkt heel onaardig maar zo is het niet bedoeld. We denken hierbij vooral aan die kinderen die allergisch zijn voor dieren. We maken een uitzondering voor spreekbeurten over een huisdier. U wordt dan verzocht het dier kort voor aanvang van de spreekbeurt te brengen en direct na afloop weer mee te nemen.
Wij verzoeken u vriendelijk honden niet vast te leggen aan de toegangshekken van de speelplaats. Het kan kinderen afschrikken.

Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. (In de groepen 4 en 5 incidenteel). Doel van het huiswerk: de kinderen leren “schoolse” zaken in hun vrije tijd te plannen. In groep 8 wordt de leerlingen geleerd de agenda te hanteren. Huiswerk wordt in de groepsmappen op de website vastgelegd zodat u ook op de hoogte bent van de opdrachten.

Humanistisch vormingsonderwijs

 

 

 

Vanaf groep 5 kunnen de kinderen één keer per week drie kwartier humanistisch vormingsonderwijs volgen. De kinderen die geen hvo volgen blijven onder toezicht van hun groepsleerkracht werken. De lessen worden gegeven door een docent van het humanistisch verbond.

Informatieavonden

 

In het begin van het schooljaar organiseert het team een informateavond voor alle ouders. Per groep worden ouders over de plannen geinformeerd.

Inschrijven

 

 Zie aanmelden

Klachtenregeling

De klachtenregeling vindt u in de schoolgids.

Kr8 van 8

In de maanden april, mei en juni worden er voor de leerlingen van groep 8 allerlei sportactiviteiten georganiseerd. De kinderen gaan onder leiding van de groepsleerkracht naar sportlocaties om daar te bewegen en te sporten.

Leerplicht

Uw kind komt op 4-jarige leeftijd naar school. Het mag naar school, verplicht is het dan nog niet.

Als een kind tenminste drie jaar en 10 maanden is, kan het, om aan de basisschool te wennen, de school voor ten hoogste vijf dagen (tien dagdelen) bezoeken.

Als een kind vijf jaar is geworden moet het naar school (leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin een kind 5 jaar is geworden). Als een volledige schoolweek voor een vijfjarige te vermoeiend is, kan gebruik worden gemaakt van een speciale regeling die inhoudt dat een vijfjarige ten hoogste vijf uren per week mag thuisblijven. De ouders geven dit “verzuim” uiteraard door aan de school. Wordt uw kind 6 jaar dan is deze regeling niet meer van toepassing.

Over het algemeen verlaat uw kind de basisschool als het 12 jaar is. Kinderen die nog wat meer tijd nodig hebben mogen maximaal twee jaar langer op de basisschool blijven.

Het kan voorkomen dat een leerplichtig kind de lessen moet verzuimen. In zeer speciale gevallen kan daarvoor toestemming gegeven worden door de directie. U moet ruim van te voren een schriftelijk verzoek in dienen . Een standaardformulier kunt u afhalen bij de directie. Bij speciale gevallen kunt u denken aan ziekte in de familie, een begrafenis/crematie of een huwelijk.

Een wintersportvakantie of een dagje naar een pretpark buiten de vastgestelde vakanties om, behoren dus niet tot de speciale gevallen. Hiervoor wordt geen verlof gegeven!

Merken van kleding en rugzakken/tassen

Ieder kind heeft bij aanvang van dit schooljaar een koeltasje ontvangen. Alle leerlingen van de Bongerd hebben een rood koeltasje, de leerlingen van het Kla4 ontvingen een blauw koeltasje.

In de entree is boven de kapstok een vakje waar het koeltasje in geplaatst kan worden.

Om te voorkomen dat broodbusjes, drinkbekers, (gymnastiek)kleding dagenlang door de school zwerven, kunt u dergelijke persoonlijke eigendommen beter voorzien van een naam of kenmerk. Voor een vakantieperiode worden alle gevonden voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimte “tentoongesteld”. Helaas blijven er regelmatig persoonlijke eigendommen liggen. Deze kledingstukken en schoeisel worden na verloop van tijd opgeruimd (goed doel).

Milieu

We willen onze kinderen bewust en verantwoord om leren gaan met afval. We scheiden het afval op school zoveel mogelijk aan de bron: papier, batterijen, chemisch afval (stiften) en carteridges. We verzoeken u de kinderen hun drinken mee te geven in goed afsluitbare drinkbekers en te veel verpakkingsmateriaal te vermijden. Ook wordt de kinderen geleerd kritisch om te gaan met water en elektra. In de toiletten zijn waterbesparende spoelknoppen aangebracht. Ook het team tracht kritisch om te gaan met de energiebronnen (lichten uit in groepslokalen bij afwezigheid).

Musical

Groep 8 neemt na acht jaar basisonderwijs afscheid van onze school. Ze voeren een musical op die wordt voorbereid met de groepsleerkracht(en) en ouders.

Omgekeerde oudergesprekken

In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we voor alle ouders de omgekeerde oudergesprekken. Doel: de ouders informeren de leerkrachten over hun kind. Wat heeft uw kind nodig? De leerkrachten hebben al een beeld van uw kind (overdracht tussen de leerkrachten, digitaal leerlingvolgsysteem, resultaten) maar met uw extra informatie wordt het beeld compleet. De leerkracht kan met alle gegevens de onderwijsbehoeften van uw kind optimaal afstemmen.

Ontruimingsplan (noodplan)

In samenwerking met de brandweer is een ontruimingsplan opgesteld. Bij calamiteiten weet elke groepsleerkracht hoe er gehandeld moet worden. Elk jaar moet het ontruimingsplan met de kinderen worden geoefend. Een noodplan hangt in de groepslokalen.

Wij oefenen de ontruiming met Kla4.

Opa (oud papier actie)

Ouderbijdrage (vrijwillig)

Ouderbijdrage (vrijwillig)
De ouderraad vraagt u elk schooljaar een vrijwillige bijdrage. De ouderraad beheert deze gelden. De vrijwillige ouderbijdragen worden ingezet voor de extra activiteiten voor de kinderen. De kosten voor de schoolreizen zijn bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen.

Indien de leerling na 1 januari de school bezoekt wordt de vrijwillige ouderbijdrage aangepast. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, wordt bij het opstellen van de begroting er van uitgegaan dat alle ouders bereid zijn de vrijwillige bijdrage te betalen. De kosten van het schoolreisje of het schoolkamp moeten altijd door de ouders worden betaald.

Besteding van de gelden:

* projecten
* ouderavonden
* bongerdverjaardag
* klussen
* schoolkrant
* onverwachte uitgaven
* schoolreisjes
* excursies
* schoolsportactiviteiten
* schooltuin
* sinterklaas/kerst
* afscheid groep 8
* materialen zelfstandig werken

Overblijven / TSO

Kinderen kunnen gebruik maken van de overblijfregeling.Op de website vindt u rechts bovenaan een tabje met TSO. U kunt met een toegekend wachtwoord inloggen en uw kind aanmelden. Het overblijfreglement kunt u vinden in de map documenten onder "Onze school".
De TSO organisatie wordt aangestuurd door een coördinatrice. De kinderen blijven over onder toezicht van een tso medewerker (één tso medewerkster op 15 kinderen). Eén teamlid en één ouder overleggen een aantal keren per jaar met de coördinatrice tso. Bovenschools (VOILA) wordt per schooljaar gemiddeld twee keer overleg gevoerd met de coördinatrices.

Pleinwacht

 De kinderen van groep 1-2A en groep 1-2B spelen op het kleuterplein. Tijdens het buitenspelen is er toezicht van leekrachten.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben dagelijks om 10.00 en om 12.00 uur een kwartier pauze. Tijdens de pauze hebben twee leerkrachten volgens een rooster pleinwacht.

 

Preventiemedewerker

Elke school heeft per 01-01-2006 een preventiemedewerker. Op onze school is de directeur de preventiemedewerker.
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van de ergonomie, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn.
De preventiemedewerkers van VOILA scholen vergaderen 2 x per schooljaar.

Project

Eenmaal per jaar werken alle kinderen in alle groepen aan een schoolproject: een centraal thema waarop alle activiteiten worden afgestemd. Het rooster wordt aangepast aan deze projectactiviteiten. Het project wordt geopend met een activiteit door de groepsleerkachten of derden. We proberen de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het project door een op de ouders en hun kinderen gerichte activiteit in te plannen.

Roken

In onze school en op het schoolplein wordt door leerkrachten en ouders niet gerookt.

Roostervrije dagen

Scholen in de Kunst

In een schooljaar nemen wij producten en projecten af van Scholen in de Kunst.
Voorbeelden: Braziliaanse Percussie, Kinderen ontmoeten muziek, Zingen in de klas.
Deze projecten nemen gemiddeld vier á 6 weken in beslag gedurende één uur per week.

Schoolarts

De schoolarts en de jeugdverpleegkundige vallen onder de jeugdgezondheidsdienst van de G.G.D. Eemland, Zonnehof 10 in Amersfoort.
Kinderen worden als oudste kleuter en in groep 7 opgeroepen voor controle.

Schoolreizen

 

Schooljaar 2018-2019 is er geen schoolreisje.

Wij organiseren een bosdag, waar ook de verjaardagen van de meester- en juffen wordt gevierd.

Schooltijden

 

We werken met een vijf-gelijke-dagenrooster.

Alle groepen hebben op alle dagen dezelfde schooltijden.

De deur staat om 8.15 uur open. Voor de groepen 1 t/m 6 start de les om 8.30 uur.

Voor de groepen 7 en 8 start de les om 8.20 uur.

Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.

 

Snuffeldag

Groep 8 bezoekt op de woensdag voor de herfstvakantie een aantal bedrijven. Vooraf kunnen de kinderen 5 bedrijven uitkiezen. Uiteindelijk bezoeken ze tijdens de snuffeldag 2 bedrijven. De activiteit wordt georganiseerd door verschillende services clubs in Leusden.

Sportdag

De sportdag koppelen we aan de Koningsspelen. Deze worden gehouden op: 21 april 2017.

Sporttoernooien

Het aanbod van schoolsporttoernooien is groot. Elk jaar maken we een keuze uit dit ruime aanbod. De kinderen ontvangen altijd (digitaal via ebongerdnieuws) een uitnodiging voor de gekozen sportactiviteiten. Aanmelden kan ook digitaal. Trainingen en begeleiding worden geregeld door de sportcommissie.

Struintuin

De struintuin is een gezellige speel- en ontmoetingsplek in de natuur voor de kinderen. De struintuin is makkelijk toegankelijk en vormt een onderdeel van de speelplaats.

Studiedagen

In elk cursusjaar worden er studiedagen gepland voor het team. Deze studiedagen staan vermeld op de activiteitenkalender. U kunt er dus vooraf rekening mee houden.

Tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek wordt in de oneven kalenderjaren uitgezet onder de ouders, de kinderen, leerkrachten en management.
Op de website vindt u onder het tabje "onze school" en vervolgens "documenten" een overzicht van de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken.

Veiligheidsplan

Onze school heeft een veiligheidsplan waarin omschreven wordt welke maatregelen er zijn genomen om voor de kinderen een veilig klimaat te garanderen. In het veiligheidsplan staan normen, waarden, gedragsregels beschreven en zijn protocollen opgenomen (pestprotocol, rouwprotocol en internetprotocol).

Verjaardagen

Bij een verjaardag hoort een traktatie. Kinderen vinden het leuk hun klasgenoten te trakteren. Bovendien mogen ze een rondje langs meesters en juffen maken. Wij schrijven geen bepaalde traktaties voor, maar wij vragen u wel rekening te houden met “gezond en lekker”. Sommige kinderen mogen bepaalde voedingsstoffen niet consumeren. Wij stellen het op prijs als u met deze kinderen rekening wilt houden (vooraf even informeren bij de groepsleerkracht).

Ook de groepsleerkrachten vieren hun verjaardag met de kinderen. De kinderen in de bovenbouw wordt gezegd wanneer het feest gaat plaats vinden. De kinderen in de onderbouw krijgen een schriftelijke mededeling mee.

Website

De Bongerd heeft een eigen website www.bongerdleusden.nl met actueel nieuws. De website wordt (ongeveer) wekelijks ververst. Naast de nieuwtjes vindt u er allerhande informatie zoals de schoolgids, het meerjarenbeleidsplan en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Alle groepen, het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben ook hun plek op de website.

Wijkagent

Regelmatig is er contact met de wijkagent. Indien noodzakelijk houdt de wijkagent meer toezicht op en rondom de school, m.n. In de avonduren en weekenden.